Affärsområden

Verksamheten är indelad i fem affärssegment inriktade på Bostäder, Hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa verksamheter, Bad och fritid som innefattar byggande, finansiering
och ägande av badanläggningar, Leasing av flygplan genom Rockton samt Investeringar,
där bland annat den strategiska investeringen i Atrium Ljungberg ingår.

pic

Bostäder

I segmentet Bostäder ingår projektering, utveckling, produktion och försäljning av bostäder samt egen förvaltning av bostäder på utvalda delmarknader.

pic

Bad & Fritid

Medley driver bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner över hela Sverige. Medley ägs av Tagebad som både bygger badhus och genom Medley ansvarar för driften.

pic

Flygplan

I segmentet Flyg ingår förvaltningsbolaget Rockton AB som förvaltar flygplansflottan, som ägs av Rockton Aviation AB. Tagehus äger 99 procent av Rockton Aviation AB. Per den 31 december 2016 uppgick flottan till totalt 20 flygplan.

pic

Hotell & Konferens

Tagehus hotell- och konferensanläggningar är belägna i centrala Amsterdam, Stockholm, Åre och Mälardalen. Hotellmarknaden är intressant och Tagehus tittar på investeringar i nya hotellfastigheter i såväl Sverige som i övriga Europa.

pic

Investeringar

Till Tagehus strategiskt viktiga och långsiktiga investeringar hör bland annat innehavet i Atrium Ljungberg där Tagehus äger drygt 10 procent av rösterna i bolaget.