Bostäder

I segmentet ingår projektering, utveckling, produktion och försäljning av bostäder samt egen förvaltning av bostäder på utvalda delmarknader.

Tålamod viktig ingrediens
för lyckad bostadsutveckling

Tålamodet att invänta den rätta affären är en av Tagehus styrkor. Förutsättningarna för att förädla fastigheter eller utveckla nya bostäder kanske inte finns där i dag. Men plötsligt händer det – mark blir tillgänglig eller en fastighet får förädlas eller byggas ut med fler bostäder.

Att skapa nya möjligheter får ta tid. Tagehus har kunskapen, flexibiliteten och råd att vara långsiktigt. Efterfrågan på bostäder är stor i de regioner där vi är verksamma. Under överskådlig tid kommer inte bostadsbyggandet att nå de nivåer som krävs för att svara mot befolkningsökningen i Sverige.

Bakom erbjudandet står den Norrtäljebaserade bygg- och fastighetskoncernen Credentia med 90 års branscherfarenhet. Tagehus förvaltar även ett eget bostadsbestånd om cirka 830, lägenheter fördelat på Lidingö och Åre.

  • 1 573 Mkr
  • Total värdeportfölj 7 Mdr

Allt om affärsområdet Bostäder →
(utdrag från åresredovisningen)

Vårt bostadserbjudande i Storstockholmsregionen

Genom bostadsutvecklaren Credentia projekteras, byggs och säljs främst bostadsrättslägenheter i Norrtäljetrakten och på sikt även Åkersberga. På Lidingö förvaltar Tagehus ett bestånd hyresrätter.

Norrtälje/Roslagen

I Norrtälje verkar vår koncerns helägda fastighetsbolag Credentia

I Norrtälje verkar vår koncerns helägda fastighetsbolag Credentia. Förutom bostadsrätter har erbjudandet breddats till att även innefatta utveckling och produktion av radhus och koncept för mindre lägenheter, ”compact living”. Som komplement till bostäder kan Credentia stå för utveckling av annan samhällsservice som utveckling och produktion av förskolor och äldreboenden.

Åkersberga

Nyproduktionsprojekten Täljoviken

Täljöviken är ett markområde om cirka 200 hektar strax utanför Åkersberga, cirka tre mil nordost om Stockholm. Projektet är det största i kommunen och kommer att knyta ihop Åkersberga centrum med Österskär och Svinninge. Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar med 145 villatomter i norra Åkersberga. Samtliga tomter var sålda våren 2016 och byggnation av de sista husen igångsatt.

Vårt bostadsbestånd i Åre

 Tagehus äger cirka 370 lägenheter i Åre.

Åre och Duved

Beståndet är en bra bas för att vidareutveckla närvaron och utvärdera nya investeringar i regionen. Omkring 290 lägenheterna ligger nära centrala Åre. Resterande bestånd om cirka 80 lägenheter ligger i Duved. Vidare äger Tagehus tomtmark i det expansiva fritidshusområdet Björnen öster om Åre sedan 1997 för potentiell vidareutveckling.

Markutveckling i Bålsta

 Markutvecklingsprojekt om 27 villatomter

Krägga i Bålsta, Uppsala län

Krägga Properties – Ett markutvecklingsprojekt i anslutning till Krägga Herrgård. Tagehus äger sedan 2010 tomtmarken, som har ett sjönära läge med egen badstrand knappt sex mil nordväst om Stockholm.

pic

Är du hyresgäst?

Besök vår hemsida för hyresgäster. Där hittar du information och aktuellt om ditt bostadshus.