Flyg

Segmentet utgörs av Rockton som investerar i flygplan
och flygplansrelaterade tillgångar. Rockton har främst investerat i flygplanet Saab 2000, som är solitt byggt och
har en lång livslängd. Flygplan och även flygmotorer
leasas ut till kunderna som främst utgörs av
europeiska flygbolag i regionaltrafik.

Rockton leasar turbopropplan för regional flygtrafik

Satsar på korta
sträckor på lång sikt

Regionalflyget växer och nya linjer och resenärer tillkommer ständigt. Flygbolagen behöver mera kapacitet och Rockton har därför tecknat en avsiktsförklaring med Mitsubishi om leverans av jetflygplan kommande decennium.

Vi förvärvar, sätter samman finansieringen och hanterar leasingen. Vårt fokus är välbyggda flygplanstyper för regional leasing. Rockton har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med en flotta om ett 20-tal flygplan.

  • 537,4 Mkr
  • Total värdeportfölj 7 Mdr

Allt om affärsområdet Flyg →
(utdrag från årsredovisningen)

pic

Rockton – We lease great aircraft to great airlines

 

Track record

 

– Rockton has been operating since 1998
– Rockton’s principals have helped over 45 airlines in 25 countries expand through innovative leasing program
– Our average holding period is well over five years
– All leasing disciplines are covered in-house