Investeringar

I segmentet ingår en ny investeringsverksamhet som i ett första steg ska omfatta 100 Mkr med fokus på noterade värdepapper. Till de strategiskt viktiga och långsiktiga investeringarna hör innehavet i Atrium Ljungberg

– att köpa undervärderade
värdepapper – och tvärtom

Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Då kan det vara ett fynd i dag, särskilt om det är ett kvalitetsbolag. Genom att utveckla sin investeringsstrategi och ibland agera motvalls, är tanken att en ökad satsning inom investeringssegmentet ska skapa långsiktiga värden samtidigt som Tagehus stärker sina relationer till kapitalmarknaden.

Ny investeringsportfölj

Under 2016 beslutades att bygga upp en investeringsportfölj med inriktning på mer likvida tillgångar, inklusive börsnoterade aktier. En god riskjusterad avkastning med begränsad nedsida ska uppnås främst via långsiktiga aktieinvesteringar. Omkring 50 Mkr har aktiverats med målsättningen att totalt 100 Mkr ska stå till portföljens förfogande under 2017. Målet är 10 procents totalavkastning årligen.

  • 2 355,3 Mkr
  • Värdeportfölj cirka 7 Mdr

Allt om affärsområdet Investeringar →
(utdrag från årsredovisningen)

Gränby C Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde om knappt 36 Mdr kronor.

Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla attraktiva handels-, kontors- och stadsmiljöer på starka geografiska delmarknader. Beståndet finns främst i Stockholm, Uppsala, Malmö samt Göteborg.

Antalet bostäder uppgår till cirka 700 och är främst koncentrerade till Kista och Malmö. Bolaget planerar att komplettera flera av sina handelsområden med hyres- och bostadsrätter, främst i Sickla där upp emot 1 000 lägenheter planeras. I Gränbystaden planeras för närmare 450 nya lägenheter som en del i Atrium Ljungbergs utökade satsning på att bygga bostäder.

Tidningen FOKUS

Tidskriften Fokus sammanfattar och analyserar utvecklingen i Sverige och internationellt inom bland annat politik, ekonomi, vetenskap, kultur och livsstil

Tidskriften utges veckovis och är politiskt oberoende, utan kopplingar till något parti eller organisation. Fokus har en räckvidd om drygt
70 000 läsare per utgåva, enligt Orvesto.

Fokus är flerfaldigt prisbelönad och har under åren bland annat vunnit Publicistklubbens stora pris och utsetts till Årets tidskrift samt Årets tidskrift inom digitala medier. Medarbetare har utnämnts till Årets journalist, Årets krönikör, Årets medierookie, Årets genombrott och Årets annonssäljare.

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.