Tagehus ser en långsiktigt god potential inom bad och friskvård och har beslutat att bredda och förstärka sitt erbjudande till både besökare och till kommuner. Tagehus kommer att bilda en ny koncern där såväl utveckling och byggnation som finansiering, förvaltning och ägande av badhus ska ingå tillsammans med Medley som tillhandahåller bad och friskvårdstjänster. I samband med detta har Medleys tidigare ekonomichef Pia Claesson utsetts till ny VD för Medley, samtidigt som rekryteringsprocessen av en koncernchef inletts.

Den nya organisationen gör det möjligt för Tagehus att erbjuda kommuner och andra intressenter hela eller delar av ett komplett utbud inom bad och friskvård, inklusive utveckling, byggnation och drift av badhusfastigheter. I samband med omorganisationen lämnar Mattias Jonsson posten som VD för Medley Holding AB per den 31 oktober.

”Jag vill verkligen tacka Mattias för ett fantastiskt arbete och för det ledarskap han visat. Han har under sin tid som VD på ett utomordentligt sätt skapat en stark tillväxt för Medley och därigenom lagt grunden för vidareutvecklingen av kunderbjudandet. Den nya organisationen gör att vi tillsammans blir en bättre långsiktig partner till kommuner och andra intressenter”, säger Göran Långsved, styrelseordförande för Medley.

Pia Claesson var ekonomichef på Medley under cirka sju år fram till mars 2012 och har därefter jobbat med andra projekt utanför bolaget.

I och med organisationsförändringen blir det ett tillfälle för mig att gå vidare efter sju fantastiska år på Medley. Jag vill tacka alla medarbetare för att vi tillsammans på Medley-vis fått massor av människor att bada, simma och träna! Det ni gör är livsviktigt – glöm inte det”, säger Mattias Jonsson.

Det är en förmån att få ta över efter Mattias, som har varit en mycket uppskattad VD. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla bolaget och dess vision som vuxit fram under Mattias ledning. Jag ser också fram emot att tillsammans med övriga medarbetare inom Medley få stärka kunderbjudandet mot både besökare och mot kommuner, vilket det finns goda förutsättningar för tack vare den nya koncernen”, säger Pia Claesson.

Omkring 80 procent av Sveriges badhus är över 35 år gamla. Kommunernas samlade investeringsbehov uppskattas till cirka 40 Mdr kronor av Svenska Badbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Långsved, Styrelseordförande Medley
Tel. 0739-179 778

Pia Claesson, tillträdande VD Medley
Tel. 0705-229 242