CREDENTIA HAR TILLSAMMANS MED K2A: S DOTTERBOLAG SVENSKA STUDENTHUS VUNNIT MARKNADSANVISNINGSTÄVLING.

Järfälla kommun utlyste en markanvisningstävling i Barkarbystaden etapp III A. Credentia har tillsammans med K2A:s dotterbolag Svenska studenthus nu vunnit denna. Credentia kommer att utveckla ca 200 bostadsrätter och K2A ca 200 studentlägenheter, en förskola och ett LSS-boende. I kvarteret planeras för lokaler för caféverksamhet och butiker. I närheten kommer en ny tunnelbanestation att byggas, station Barkarbystaden.

Järfälla kommun har beslutat att anvisa mark till K2A och Credentia och markanvisningsavtalet har undertecknats.

– Det vinnande förslaget från Svenska Studenthus och Credentia kommer att bidra till en attraktiv och integrerande bostadsbebyggelse, delvis i trä, för människor i olika åldrar och skeden i livet. Kvarteret kommer att tillföra dynamik och stadsliv och på ett bra sätt möta den bebyggelse som redan finns i Barkarbystaden, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla kommun.

UTTALANDE FRÅN CREDENTIAS VD RONNY JANSSON
Detta är ett stort och spännande uppdrag för Credentia och vi är glada att få etablera oss i Järfälla kommun samt att inleda ett samarbete med en så kompetent och nischad aktör som K2A, säger Credentias VD Ronny Jansson.

För ytterligare information, Credentia
Marc Micallef
Avdelningschef Projektutveckling
E-post: marc.micallef@credentia.se
Tel: 0176-28 20 11