Tagehus förvärvar 13,2 procent av rösterna och 9,4 procent av totala antalet aktier i fastighetsbolaget K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) av Olle Knaust. Förvärvet görs i samband med att Olle Knaust, som är en av K2A:s grundare, beslutat sig för att lämna sina uppdrag som styrelseordförande och tillika ekonomichef.

Tagehus Holding AB förvärvar icke-noterade stamaktier av serie A i bolaget vilket motsvarar 9,4 procent av det totala kapitalet, inklusive de noterade preferensaktierna. Samtidigt tar Tagehus plats i K2A:s styrelse genom Johan Ljungberg. Förvärvet och styrelseförändringarna skedde i samband med att Olle Knaust vid årsstämman den 10 maj 2017 lämnade sina uppdrag.

K2A är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter med en effektiv och kundnära förvaltning. Bostadsportföljen kombineras med samhällsfastigheter och andra kommersiella fastigheter i syfte att stärka det löpande kassaflödet. K2A förvaltar fastigheter och har bostadsprojekt på 15 orter i Sverige, med fokus på Mälardalen och utvalda universitets- och högskoleorter. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 2 600 bostäder, varav cirka 1 600 studentbostäder.

”K2A har en nischad inriktning i linje med våra fastighetsinvesteringar på utvalda regionala marknader. Vi har känt Johan Knaust sedan länge och med intresse följt bolagets utveckling. Vi ser detta som en intressant investering med god potential för långsiktigt värdeskapande”, säger Johan Ljungberg, styrelseordförande för Tagehus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus
070-594 93 92

Johan Frenckner, investeringsansvarig
Tel. 0733-71 02 09