Avyttrar fastighetsbestånd på Lidingö till John Mattson

Tagehus avyttrar hela sitt bestånd om 480 lägenheter i Käppala på Lidingö till John Mattson. Som betalning erhåller Tagehus aktier i John Mattson samtidigt som Tagehus tar plats i John Mattsons styrelse genom Johan Ljungberg.

Lägenhetsbeståndet motsvaras av cirka 30 000 kvm uthyrbar area, inklusive 14 lokaler samt garage. Sedan Tagehus förvärvade fastigheterna vid årsskiftet 2013-14 har renoveringsarbeten genomförts och beståndet kompletterats med ytterligare ett 20-tal lägenheter genom nybyggnation.

”Genom att slå samman beståndet med John Mattsons existerande bestånd på Lidingö uppnås högre effektivitet i förvaltning och utveckling. Samtidigt blir Tagehus delägare i John Mattson, som har en fortsatt god utvecklingspotential inom ägande, förvaltning och utveckling av hyresrätter”, säger Tagehus vd Karl Lilja.

John Mattson innehar närmare 1 700 hyresrätter och lokaler på Lidingö. Inom de närmsta åren planerar bolaget för ytterligare 500 nya lägenheter.

”Det är med stort förtroende för John Mattson som vi genomför den här affären. John Mattson är ett företag som liksom vi har en lång historik och stark värdegrund med gedigen erfarenhet av förvaltning och utveckling, vilket kommer till stor nytta för Käppalaområdet”, säger Johan Ljungberg, huvudägare i Tagehus.

Fastigheterna frånträddes per den 29 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB

070-594 93 92

Siv Malmgren, VD John Mattson

siv.malmgren@johnmattson.se

072-539 35 07