Karl Lilja har utsetts till ny VD för Tagehus Holding AB från och med juni 2013. Karl Lilja har arbetat som affärsutvecklare och efterträder Johan Ljungberg som övergår till posten som styrelseordförande.

”Karl är en utmärkt person att ta över som VD för Tagehus Holding AB. Karl har djup kunskap inom en rad av våra investeringsområden samt lång erfarenhet av Tagehus Holding AB och koncernen. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i min nya roll som styrelseordförande”, säger Johan Ljungberg.

Karl Lilja har arbetat vid Tagehus sedan 2003 och har under inledningen av 2013 varit tillförordnad VD för koncernen. Karl är civilekonom samt jur. kand. från Handelshögskolan i Stockholm respektive Stockholms Universitet. Karl kommer att kvarstå i rollen som VD för Tagebad.

”Jag ser stora möjligheter att vidareutveckla Tagehus Holding ABs portfölj av spännande satsningar inom bland annat flyg och fastigheter. Det gäller inte minst möjligheterna för Tagebad att få vara med och bidra med nya badhus och friskvård runt om i Sveriges kommuner”, säger Karl Lilja.

Tagehus Holding AB ingår i Tagehus som är ett samlingsnamn för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med respektive dotterbolag. Koncernens investeringar är främst fastighetsrelaterade, men Tagehus har också noterade och onoterade bolag i sin portfölj.

För 2012 uppgick Tagehus intäkter till 677 Mkr (614) medan förvaltningsresultatet var 152 Mkr (139). Det egna kapitalet uppgick till 2,2 miljarder kronor vid utgången av 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Ljungberg, styrelseordförande Tagehus Holding AB
Tel. 08-545 417 63

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB
Tel. 08-545 417 53