Tagehuskoncernen säljer mark runt Krägga Herrgård till bostadsutvecklarna Obos och Swedbostad. I herrgårdsområdet strax utanför Stockholm ska det nu byggas ett hundratal villor och radhus i naturnära läge och kort resväg till såväl Stockholm som Uppsala och Enköping.

– Vanligtvis görs alla markutvecklingsprojekt i vårt dotterbolag Credentia. I detta fall gör vi tillsammans med båda dessa bostadsutvecklare en investering som utvecklar hela Kräggaområdet. Vi ser att projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling med underlag för förskola, butik och annan service i närområdet. För familjen Ljungberg som äger Tagehuskoncernen är engagemanget i Krägga Herrgård långsiktigt och affären möjliggör fortsatta investeringar i Kräggas attraktiva kulturmiljö, säger Johanna Lisskar, fastighetschef på Tagehus.

Ägarbolaget Tagehus kommer även i fortsättningen driva hotell- och konferensverksamheten på Krägga Herrgård. Byggherrar och förvärvare av tomterna kring herrgården är de välrenommerade bostadsutvecklarna Obos och Swebostad. Köpeskillingen uppgår till totalt cirka 50 miljoner kronor.

– Vi ser fram emot att bygga attraktiva villor och vara en del av samhällsutvecklingen i Krägga, kommenterar Armin Sabouri, Obos projektutvecklare för området Krägga.

Obos är marknadsledande inom småhusproduktion med sina välkända varumärken Smålandsvillan och Myresjöhus. Swebostads nisch är att uppföra innovativa radhus i spännande miljöer. Affären i denna del sker genom en joint venture mellan Tagehus och Swebostad.

– Våra parhus ska utgöra en naturlig förlängning av bostadsområdet samtidigt som de tillför något helt nytt till Krägga genom vårt samarbete med arkitektbyrån Krook & Tjäder. Vi planerar att sätta igång med försäljningen under år 2019, säger Lars Bonander på Swebostad.

All information om försäljning, byggnation, tillträden med mera sker genom Obos och Swebostads respektive försäljningsorganisation.

För mer information om Krägga, kontakta gärna:

Rozbeh Baleng, affärsstrateg Tagehus, 070-629 46 54, rozbeh.baleng@tagehus.se

Länkar:

Tagehus hemsida

Krägga herrgårds hemsida

Tagehus är ett familjeägt investmentbolag i tredje generationen som bygger bestående värden för kommande generationer. Tagehus äger och investerar i verksamheter främst inom områdena bostäder, bad och fritid, flyg samt hotell- och konferens. Tagehus-koncernen hade 2017 tillgångar för 7,9 miljarder kronor och 686 anställda.