Som ett engagerat familjeägt företag vill Tagehus
ta ett större ansvar för att bidra till en hållbar utveckling
för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet ska
präglas av långsiktighet, respekt och engagemang
och genomsyra koncernen.

Vi ämnar att bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer

Tagehus strävar efter att integrera hållbarhetsarbetet till att bli en naturlig del av alla affärsverksamheter. Hållbarhetsarbetet betraktas som en investering och ett sätt att ständigt utveckla de olika affärssegmenten. Genom att engagera sig i frågor som ligger nära affärssegmenten kan Tagehus bidra med kunskap, nätverk och resurser.


I en globaliserad värld påverkar lokala handlingar samhället, ekonomin och miljön globalt. Med detta som utgångspunkt är det viktigt för Tagehus att säkerställa att risker hanteras samt att koncernen inklusive dotterföretag arbetar vidare med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Människor

Vi bryr oss om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och individens behov.

Miljö

Vi bryr oss om allt som har med jordens ekosystem att göra.

Kommande generationer

Vi bryr oss om våra kommande generationer därför ska vårt ekonomisk utveckling ta ett långsiktigt perspektiv och inte ske på bekostnad av den ekologiska eller sociala hållbarheten.