Koncernledning

Koncernchef / VD Tagehus Holding AB

Johan Ljungberg

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Hämta högupplöst bild →

CFO

Carina Strid

Född: 1968. Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Anställd: 2019. Övriga uppdrag: Inga.