Koncernledning

Koncernchef / VD Tagehus Holding AB

Johan Ljungberg

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Hämta högupplöst bild →

CFO

Carina Strid

Född: 1968. Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet. Anställd: 2019. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

Investeringsansvarig

Johan Frenckner

Född: 1977. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholm Universitet. Anställd: 2015. Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.