Snabbfakta

Tagehus är ett samlingsnamn för verksamhet som bedrivs under namnen Tagehus Holding AB i Sverige samt T Ljungberg BV i Nederländerna.

VERKSAMHET

Tagehus verksamhet är indelad i fem affärssegment.

Bostäder →
Bad & fritid →
Flyg →
Hotell & konferens →
Investeringar →

MÅL

Det egna kapitalet ska årligen öka med 10 procent under en tjugoårsperiod. Huvudkontor i Stockholm med 13 medarbetare och knappt 600 medarbetare i dotterföretagen.

ÅRSREDOVISNING

RESULTAT

1 291 Mkr

Rörelsens intäkter (1 246 Mkr)

638 Mkr

Årets resultat (530 Mkr)

222 Mkr

Förvaltningsresultat (194 Mkr)

3 719 Mkr

Eget kapital (3 236 Mkr)

464 Mkr

Investeringar om (157 Mkr),
främst i fastighetsförädling
och nybyggnation

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.