Snabbfakta

Tagehus är ett samlingsnamn för verksamhet som bedrivs under namnen Tagehus Holding AB i Sverige samt T Ljungberg BV i Nederländerna.

VERKSAMHET

Tagehus verksamhet är indelad i fem affärssegment.

Bostäder →
Bad & fritid →
Flyg →
Hotell & konferens →
Investeringar →

MÅL

Det egna kapitalet ska årligen öka med 10 procent under en tjugoårsperiod. Huvudkontor i Stockholm med 12 medarbetare och knappt 700 medarbetare i dotterföretagen.

ÅRSREDOVISNING

RESULTAT

1 525 Mkr

Rörelsens intäkter (1 394 Mkr)

1 305 Mkr

Årets resultat (530 Mkr)

298 Mkr

Förvaltningsresultat (278 Mkr)

6 177 Mkr

Eget kapital (4 962 Mkr)

302 Mkr

Investeringar om (862 Mkr),
främst i materiella investeringar och bolagsförvärv

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.