Tagehus rekryterar Sarah Anwar till en nyinrättad post som hållbarhetskoordinator. Rekryteringen är ett led i Tagehus strävan att ta ett större ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling av koncernens verksamhet. Sarah Anwar kommer närmast från en tjänst som mångfaldsstrateg på Diversity Group.

”Tagehus vision är att tillsammans bygga bestående värden för kommande generationer. En naturlig del av det är ett långsiktigt hållbarhetsarbete och jag är därför glad att kunna välkomna Sarah Anwar som hållbarhetskoordinator. Hållbarhet är idag en allt viktigare del av ett företags konkurrenskraft”, säger Karl Lilja, VD för Tagehus.

Som ett engagerat familjeägt företag avser Tagehus ta ett större ansvar för att bidra till en hållbar utveckling för kommande generationer. Hållbarhetsarbetet ska integreras ytterligare och bli en naturlig del av all affärsverksamhet. Hållbarhet är en investering för framtiden och ett sätt att ständigt utveckla de olika affärssegmenten.

”Tagehus är en seriös och långsiktig aktör med flera olika verksamhetsområden. Jag ser fram emot att vara med och vidareutveckla strukturer och värderingar för hur koncernen ska arbeta med hållbarhet. Jag är övertygad om att ett väl utfört hållbarhetsarbete bidrar till värdeskapandet”, säger Sarah Anwar.

Sarah Anwar har internationell kandidatexamen i nationalekonomi och statistik, samt magisterexamen i internationell ekonomi och folkrätt. Hon har tidigare arbetat vid flera internationella organisationer, bland andra Internationella arbetsorganisationen ILO och Unesco.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB
Tel. 070-594 93 92

Sarah Anwar, Hållbarhetskoordinator
Tel. 073-730 70 39