Tagehus Holding AB stärker sitt ägande i Credentia genom att förvärva aktier från bolag tillhörande Credentias VD Per Nordin. Efter affären uppgår Tagehus ägarandel till 67 procent i Credentia med en option på ägande upp till 91 procent. Tagehus tidigare VD Johan Ljungberg sitter sedan ett år tillbaka som ordförande i Credentias bolagsstyrelse.

”Vi tror mycket på Credentia och vi vill fortsätta att medverka till bolagets fortsatta expansion och utveckling”

I samband med affären tillträder nuvarande vVD Ronny Jansson som ny VD från den 1 juli. En succession som sedan länge varit planerad och innebär att bolaget inträder i en något mer uttalad konsoliderings- och förvaltarfas. Samtidigt kommer detta ytterligare att förstärka Credentias långsiktiga etablering på marknaden, som ett välkonsoliderat bolag både vad gäller ekonomisk styrka, byggnation och utveckling av framtida boende.

Nuvarande VD Per Nordin lämnar samtidigt VD-posten efter fem år för att istället verka i styrelsen som vice ordförande med fokus på framtida förvärvs- och marknadsfrågor.
Per Nordin har sedan år 2000 byggt upp Credentia till ett av de största bygg- och fastighetsbolagen i Roslagen, med en omsättning i koncernen på 250 Mkr och med pågående byggprojekt till ett värde av cirka 2 Mdr kr. Bland aktuella byggprojekt kan nämnas Brf Kristallen, Kv. Haren och Solbackastrand i Norrtälje samt projekt i Östhammar.

Ronny Jansson har arbetat i Credentia sedan 2011. Ronny har en gedigen erfarenhet från bygg- och entreprenadverksamhet och kommer närmast från JM där han framgångsrikt verkat sedan 1987.

”Vi tror mycket på Credentia och vi vill fortsätta att medverka till bolagets fortsatta expansion och utveckling”, säger Johan Ljungberg i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johan Ljungberg, styrelseordförande Tagehus Holding AB
Tel. 08-545 417 63, 073-960 58 87

Per Nordin,VD Credentia AB
Tel. 079-290 56 22

Ronny Jansson, vVD Credentia AB
Tel. 072-211 02 30