Tagehus har träffat avtal om förvärv av fastigheterna Totten 1:246, Hamre 1:258 och Jägaren 3 från Akelius.

Fastigheterna utgörs av 318 hyresrätter samt drygt 2300 kvm lokalyta och är belägna i Åre, Duved och Järpen i Åre kommun. Tagehus har i och med förvärvet ca 470 hyresrätter i Åre kommun som förvaltas av AGO Mitt i Åre.

”Vi ser fram emot att få välkomna nya och gamla hyresgäster till oss. Tagehus har sedan 90-talet ägt och förvaltat hyresrätter i Åre Torpet – ett bestånd vi är mycket stolta över. Nu har vi äntligen fått möjligheten att utöka vår närvaro i Åre kommun och vill gärna vara med och bidra till att möta Åres behov”, säger Karl Lilja, VD för Tagehus.

Tagehus tillträdde fastigheterna den 1 september 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB
Tel. 08-545 417 53, 070-594 93 92

Hjördis Berg, CFO Tagehus Holding AB
Tel 08-545 417 57, 070-744 07 37

Johan Ljungberg, styrelseordförande Tagehus Holding AB
Tel. 08-545 417 63, 073-960 58 87