Inför Världsvattendagen den 22 mars stödjer Tagehus hotell- och konferensanläggningar Krägga Herrgård och Happy Tammsvik hjälporganisationen WaterAid med 25 000 kronor vardera. Tagehus har valt att matcha de gåvorna för att ge WaterAid ytterligare hjälp att öka tillgången till rent vatten runt om i världen.

— WaterAid gör ett oerhört viktigt arbete som vi självklart är jätteglada att kunna stödja inför Världsvattendagen. Som en strandnära mötesplats är rent vatten oerhört viktigt för oss, och det känns väldigt naturligt att bidra till en mer hållbar vattenanvändning, säger Lars Aggestedt, hotelldirektör på Krägga Herrgård.

Årets Världsvattendag fokuserar på hur företag och privatpersoner kan minska sitt vattenavtryck, alltså hur mycket vatten som används i produktions- och konsumtionsled. I samband med WaterAid kommer Krägga Herrgård och Happy Tammsvik att ta fram aktiviteter som hjälper anläggningarna att minska sin vattenanvänding.

­­— Vi ser kontinuerligt över hur vi kan förbättra vår egen vattenanvändning för att minska vårt miljöavtryck. Vårt eget hållbarhetsarbete handlar ofta om att definiera och justera små detaljer för att göra stor skillnad. Det här är ett långsiktigt samarbete för att hjälpa WaterAid att samla in medel för att hjälpa fler, säger Peter Tzintzis, hotelldirektör på Happy Tammsvik.

Gåvorna och samarbetet med WaterAid är en del av Tagehus-koncernens hållbarhetsarbete. Även Medley, ett Tagehusägt företag som förvaltar simhallar, har tidigare samarbetat med WaterAid.

För mer information kontakta:

Rozbeh Baleng, kommunikationschef Tagehus, 070-629 46 54, rozbeh.baleng@tagehus.se

Länkar:

Krägga herrgårds pressmeddelande

Happy Tammsviks pressmeddelande

Tagehus är ett familjeägt investmentbolag i tredje generationen som bygger bestående värden för kommande generationer. Tagehus äger och investerar i verksamheter främst inom områdena bostäder, bad och fritid, flyg samt hotell- och konferens. Tagehus-koncernen hade 2017 tillgångar för 7,9 miljarder kronor och 686 anställda.