Tagehus har gått in i ett konsortium som har förvärvat ytterligare 14 flygplan av typ Saab 340B i USA. Säljare är Endeavor Airlines, som är ett dotterbolag till Delta Airlines.

Vi ser att efterfrågan på flygplan av typ Saab 340 återigen ökar, vilket gör affären intressant. Flygplanen kommer att genomgå en uppgradering och renovering för att därefter leasas ut alternativt säljas

Affären görs tillsammans med C&L Aerospace som är verksamt inom service, underhåll och leasing av regionalflygplan. Flygplansflottan kommer att förvaltas gemensamt av C&L Aerospace och Rockton, som ingår i Tagehus affärsområde Tageflyg.

”Vi ser att efterfrågan på flygplan av typ Saab 340 återigen ökar, vilket gör affären intressant. Flygplanen kommer att genomgå en uppgradering och renovering för att därefter leasas ut alternativt säljas”, säger Niklas Lund, VD och medgrundare av Rockton.

Förvärvet genomfördes i slutet av mars. Tagehus andel i konsortiet är 10 procent och finansieras med egna medel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Lund, Rockton
Tel. 08-545 055 25 eller 070-571 67 76

Fredrik Waern, Tagehus
Tel. 070-540 29 20 eller +31 20 664 85 66