Tagehus rekryterar ny VD till affärssegmentet Bad & Fritid

Tagehus bildar en underkoncern av dotterbolagen Tagebad och Medley, som tillsammans erbjuder en helhetslösning för landets kommuner rörande utveckling, byggnation, ägande och drift av simhallar. Andreas Jaeger rekryteras som VD till den nybildade koncernen och tillträder sin tjänst den 2 maj.

Den nya koncernen kommer att benämnas Tagehus Bad & Fritid och tjänsterna gentemot landets kommuner omfattar såväl utveckling, byggnation, ägande och drift av simhallar och friskvårdsanläggningar. I koncernen finns Medley, som idag driver 35 anläggningar runt om i landet, och Tagebad, som bland annat byggt och äger Tyresö Aquarena.

Att det ska finnas en fungerande och funktionell simhall är ofta en högprioriterad fråga för kommuninvånarna. Det är också en förutsättning för ökad simkunnighet och folkhälsa.

– Koncernbildandet och rekryteringen av Andreas Jaeger stärker vårt erbjudande till kommuner och besökare. Genom att hantera drifts- och fastighetsfrågorna som en helhet tydliggör vi fördelarna, både i termer av ekonomi och folkhälsa, med att lägga helhetsansvaret på en privat aktör, berättar Johan Frenckner på Tagehus.

Andreas Jaeger kommer närmast från rollen som koncerncontroller och ägarrepresentant i Stockholm stadshus AB, som fungerar som en sammanhållande funktion för större delen av stadens aktiebolag. Andreas har även haft roller som områdeschef och utvecklingschef inom Stockholm stad.

– Andreas har en lång erfarenhet och god förståelse för kommuners behov och deras politiska och ekonomiska utmaningar, förklarar Johan Frenckner på Tagehus.

Andreas Jaeger ser fram emot att leda den nybildade koncernen.

– Det är lätt att tilltalas av produkten, simhallar är komplexa byggnader som under en lång tid framöver ska vara en mötesplats för alla människor i kommunen. Dessa ska sedan fyllas med aktiviteter som främjar folkhälsa, friskvård, simkunnighet och avkoppling, säger Andreas Jaeger.

Andreas Jaeger tillträder sin tjänst den 2 maj, 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Frenckner, Tagehus,
tel 0733-71 02 09,
johan.frenckner@tagehus.se