Tecknar treårigt finansieringsavtal om 50 Mkr med Clavister

Tagehus Holding AB har tecknat ett finansieringsavtal med nätverkssäkerhetsföretaget Clavister. Avtalet avser ett belopp om 50 Mkr och har en löptid om tre år.

Större delen av finansieringen görs omedelbart tillgänglig för generella bolagsändamål. Därutöver kommer en del av finansieringen att refinansiera cirka 16 Mkr av Clavister-koncernens befintliga lån.

”Sedan vår första investering i Clavister för ett år sedan har vi sett att bolaget fortsätter att stärka sin närvaro på den globala marknaden genom att leverera innovativa produkter för nätverkssäkerhet till förstklassiga kunder. Denna finansiering visar på vår tro på Clavisters ledning och leveransförmåga”, säger Tagehus VD Karl Lilja.

Ytterligare finansiering enligt Tagehus åtagande blir tillgänglig givet att vissa villkor uppfylls. Lånet är utfärdat mot säkerhet och kan återbetalas genom utfärdande av nya teckningsoptioner baserade på ett lösenpris om 20 kronor. Ränta på lånet löper över hela treårsperioden.

”Vi är mycket glada över att ha fördjupat vårt partnerskap med Tagehus genom denna finansiering och vi välkomnar det förtroende som visas för Clavisters strategi och tillväxtmöjligheter genom detta engagemang från en betrodd partner. Tagehus-finansieringen är ett viktigt steg för att säkra en i sin helhet finansierad affärsplan som ska öka Clavisters marknadsandel och ytterligare förbättra nyttan för våra kunder”, säger Clavisters VD och koncernchef John Vestberg.

Clavister för även diskussioner med ett av världens större lånefinansieringsinstitut avseende ytterligare långfristig finansiering.

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB

070-594 93 92

John Vestberg, VD Clavister

john.vestberg@clavister.com