– Vi välkomnar Carina till oss på Tagehus och är glada över att hon med sin erfarenhet och kompetens vill följa med på vår resa. Tagehus är ett familjeföretag där värderingar som ansvar, affärssinne och långsiktighet ligger ägarna och verksamheten varmt om hjärtat. I det sammanhanget känner vi att Carina kommer att passa väldigt bra hos oss. Tagehus är ett bolag som delvis ändrar skepnad och med denna rekrytering har vi velat ta ett större grepp kring strategi, investeringar och processutveckling, säger Karl Lilja, VD för Tagehus Holding AB.

Carina Strid har över 30 års arbetslivserfarenhet, och kommer närmast från det börsnoterade investmentbolaget Ratos där hon var ekonomichef och med i ledningsgrupp.

Carina tillträder formellt den 2 maj 2019 och kommer utöver sin roll som CFO att sitta i ledningsgruppen för bolaget samt i flertalet av dotterbolagens styrelser.

– Vi vill också passa på att tacka avgående CFO Hjördis Berg för det mycket förtjänstfulla sätt hon utfört sitt arbete på under alla år på Tagehus och önskar henne all lycka till framöver, säger Karl Lilja.

För mer information, kontakta gärna:
Rozbeh Baleng, affärsstrateg Tagehus, 070-629 46 54, rozbeh.baleng@tagehus.se

Tagehus är ett familjeägt investmentbolag i tredje generationen som bygger bestående värden för kommande generationer. Tagehus äger och investerar i verksamheter främst inom områdena bostäder, bad och fritid, flyg samt hotell- och konferens. Tagehus-koncernen hade 2017 tillgångar för 7,9 miljarder kronor och 686 anställda.