Tagehus logo

välkommen till

Tagehus

Vi äger, utvecklar och bygger långsiktigt med tydlig närvaro i fastighetsbranschen.

tagehus holding AB

Familjeägt i 3:e generationen

Tagehus är familjeägt och har varit verksam under tre generationer. Tagehus är en ägare med tydlig närvaro i fastighetsbranschen med en långsiktig investeringshorisont. Huvudstrategin är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att äga, utveckla och bygga.

Johan Ljungberg
Tom Ljungberg

tagehus

Segment

Noterade
kärninnehav

Noterade kärninnehav

Noterade kärninnehav är huvudsakligen en kategorisering av Tagehus investeringar i Atrium Ljungberg, John Mattson och K2A.

VD och styrelseordförande Johan Ljungberg är styrelseordförande i Atrium Ljungberg och John Mattson, samt styrelseledamot i K2A.

Credentia

Credentia

Credentia är en bygg- och fastighetskoncern som utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner, exempelvis skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom Credentias organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra. Credentia är verksamma i Roslagen och norra Storstockholm. Huvudkontoret är beläget i centrala Norrtälje och har även ett kontor i Sollentuna. Inom koncernen finns också dotterföretaget Roslagens Byggnadsentreprenad som bygger moderna och prisvärda små- och flerbostadshus.

Longrun Capital

Longrun Capital

Longrun Capital äger en investeringsportfölj som omfattar ett tiotal minoritetsinvesteringar i onoterade bolag med digitalisering som fokus. Portföljen förvaltas av Longrun Capital AB, som är en venture capital-firma med fokus på impactinvesteringar i tidiga faser med inriktning på klimat i bolag med höga ambitioner avseende jämställdhet och mångfald. Longrun Capital avser att göra tilläggsinvesteringar i portföljbolagen enligt vad som tidigare kommunicerats. I takt med att det sker naturliga exits kommer det frigjorda kapitalet att återinvesteras baserat på Longrun Capitals ovannämnda investeringsfokus.

VD och styrelseordförande Johan Ljungberg är styrelseordförande i Atrium Ljungberg och John Mattson, samt styrelseledamot i K2A.

Fastigheter

Fastigheter

Segmentet Fastigheter omfattar ägande och förvaltning av hyresbostäder i Åre, två hotellfastigheter; en helägd tomträtts-fastighet i Stockholm och en delägd i Enköping (51 procent). Segmentet omfattar även ett markutvecklingsprojekt i Täljö, där Tagehus har en ägarandel om 30 procent i Runö HB. Utvecklingsprojektet beräknas omfatta byggrätter på totalt
5 000–7 000 fördelat på en lång tidsperiod.

Anläggningar inom bad- och friskvård

Anläggningar inom bad- och friskvård

Tagebad AB bedriver marknadsföring och utveckling av bad- och friskvårdsanläggningar i syfte att erhålla nya avtal med kommuner i Sverige. Genom Tagebad ägs Järfälla Nya Badanläggning och Tyresö Nya Badanläggning som bedrivit verksamhet från 2018 respektive 2012. Hemsö och Tagebad bildade under hösten 2021 det gemensamma bolaget Hemtag. Det ägs med hälften vardera och har uppdraget att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar. Hemtags badhus utvecklas med Tagebads specialistkunskap och erfarenhet inom bad- och friskvårdsanläggningar och med Hemsös långsiktighet, genomförandekraft och finansiella styrka. Det gemensamma bolaget erbjuder kommuner och regioner möjligheten att hyra badhus i stället för att äga dem själva. Tillsammans kan vi bidra till att fler moderna badanläggningar byggs.

Övriga investeringar

Övriga

I segmentet Övriga kategoriseras en blandning av intressen, med och utan fastighetsanknytning, och även investeringar i fonder. Exempelvis inkluderas Medley i detta segment. Medley är en av Sveriges ledande aktörer i bad- och friskvårdsbranschen och startade sin verksamhet 2001. Fler än 20 bad- och träningsanläggningar, i ungefär lika många kommuner, drivs idag av Medley. I flertalet fall bedrivs verksamheten i anläggningar som ägs av kommuner, men verksamhet bedrivs även i egna lokaler.

ytterligare information

Vill du veta mer

Önskar du veta mer om Tagehus och våra affärssegment – bege dig till vår finansiella avdelning och hämta vår årsredovisning.

photo-1426259759666-68da5c54402d.jpeg