Bad och fritid

Medley driver bad- och friskvårdsanläggningar på uppdrag av kommuner över hela Sverige. Medley ägs av Tagehus som även projekterar, bygger, äger och förvaltar badhus samt ansvarar för driften genom Medley.

Lär dig nya simsätt
bentag förbjudet

Under kommande år avser Medley satsa mer på att bidra till bättre folkhälsa ute i kommunerna

Hälsan och förutsättningarna för att ha en god hälsa är inte jämnt fördelade i samhället. Det finns skillnader mellan olika grupper i samhället och skillnaderna ökar i vissa avseenden.

Medley vill locka fler att vara fysiskt aktiva. Genom seniorträning, cirkusgympa, löparkurs eller vanlig simskola bidrar Medley till ett friskare samhälle.

Medley och Tagehus föryngrar inte bara besökarna utan kan även bygga nytt badhus – med 30 års ”anti-aging” garanti. Tagehus har byggt och äger två badhus; ett i Tyresö samt ett i Järfälla som är under uppförande.

  • 525,6 Mkr
  • Total värdeportfölj 7 Mdr

Allt om affärsområdet Bad & Fritid →
(utdrag från årsredovisningen)

Medley driver anläggningar inom bad och friskvård

Bolaget driver även verksamheter vid många sporthallar och utomhusanläggningar.

3.3 miljoner besök varje år

Våra badanläggningar ska vara av hög miljöklass och mycket gott underhållningsvärde.

30-tal anläggningar i ett 20-tal kommuner

Medley har drivit och utvecklat bad- och friskvårdsverksamheter sedan 2002.

Tagehus – bygger anläggningar inom bad och friskvård

Tagehus projekterar, bygger, äger och hyr ut badhusfastigheter


Hög standard lönar sig i längden

Det är en utmaning att bygga, äga och driva badhus. För att hålla nere kostnaderna är det avgörande att fastigheten i sig håller en långsiktigt hög standard med de utmaningar vatten och fukt innebär, vilket ställer särskilda krav på tekniska installationer och materialval. En långsiktig investeringshorisont kombinerat med expertis och erfarenhet av drift och teknik vid dessa specialfastigheter gör Tagehus erbjudande konkurrenskraftigt.

pic

Hållbarhet

Medley samarbetar med uppdragsgivare för att minska badanläggningars miljöpåverkan. I samband med att en ny ledning tillträdde i slutet av 2015 har Medley som mål att tillsammans med kommunerna bidra till att öka folkhälsan bland kommunernas invånare. Det ska bland annat ske genom nya satsningar för att öka attraktionskraften och sprida mer kunskap inom bad, motion och hälsa. Medley stödjer WaterAid, som är en samarbetspartner för att förbättra tillgången bland annat på rent vatten och sanitet i några av världens fattigaste länder.