Tagehus logo

Om Tagehus

Vi äger, utvecklar och bygger långsiktigt med tydlig närvaro i fastighetsbranschen.

Tagehus

Företagsledning

Johan Ljungberg

VD och styrelseordförande

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Olof Nord

COO

Född: 1979. Utbildning: Civilingenjör, KTH Stockholm. Anställd: 2016. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Credentia AB, BAM Intressenter AB samt Medley.

Axel Wingård

CFO

Född: 1982. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Anställd: 2023. Övriga uppdrag: Inga.

Tagehus

Styrelse

Johan Ljungberg

Johan Ljungberg

VD och styrelseordförande

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Mats Lönnqvist

Mats Lönnqvist

ledamot

Född: 1954. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Invald i styrelsen: 2018. Övriga uppdrag: Verkställande direktör på Resolvator AB. Styrelseordförande i Hydroscand Group AB, Ovacon AB och Spendrup Holding AB med flera.

Jan-Olof Backman

Jan-Olof Backman

ledamot

Född: 1961. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2018. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Credentia AB med flera.

Tom Ljungberg
Styrelsesuppleant

Född: 1986. Utbildning: Studier i medie och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet. Invald: 2013. Övriga uppdrag: Inga.

Lena Glader
ledamot

Född: 1976. Utbildning: Civilekonom Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Invald i styrelsen: 2023. Övriga uppdrag: CFO för Storskogen Group AB. Styrelseledamot i Fortnox AB (publ) samt i ett antal ägarbolag inom Storskogenkoncernen.

Tagehus

Historik

Tagehus

Tagehus rötter sträcker sig tillbaka till den byggnadsfirma som Tage Ljungberg grundar i Stockholm 1946.

Tage satsar på att bygga villor och lägenheter för att möta efterfrågan på bostäder efter andra världskriget. Verksamhetens omfattning är mindre och Tage känner personligen många av sina hyresgäster. Ärlighet, goda relationer till kunden samt att båda parter ska vara nöjda med affären hörde – och hör fortfarande – till de grundläggande värderingarna.

Verksamheten breddas till att även omfatta fastighetsägande samt förädling av befintliga fastigheter.

Tage Ljungbergs barn Åke Ljungberg och Birgitta Holmström börjar arbeta i firman.

I slutet av årtiondet delas verksamheten upp i två företag, LjungbergGruppen med främst kommersiella lokaler medan övriga innehav placeras i Tagehus Förvaltning AB.

T Ljungberg BV etableras i Nederländerna i samband med att en hotellfastighet förvärvas i centrala Amsterdam i början av 1990-talet. LjungbergGruppen börsnoteras 1994.

LjungbergGruppen fusioneras med Atrium Fastigheter 2006 och bildar Atrium Ljungberg

Tagehus Holding AB bildas 2010 och tar över merparten av verksamheten i Tagehus AB, före detta Tagehus Förvaltning AB. Förändringen sker i samband med en omstrukturering där Tagehus avyttrar samtliga bostadsfastigheter i centrala Stockholm och samtidigt ökar ägandet i Atrium Ljungberg. Med bas i fastigheter och fastighetsnära investeringar har Tagehus verksamhet kommit att utvecklas och breddas till att även omfatta andra investeringsområden.