För hyresgäster i Åre-regionen

Felanmälan och teknisk förvaltning (fastighetsskötsel) sköts av Cemi.
Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Åre: Granlidsvägen 3-5 | Tottebovägen 2-6 | Tottvägen 12-35, 51-67
Duved: Karolinervägen 31 | Ol Persvägen 1 | Kyrklägdan 2-28

Fastighetsjour

Telefon 0647-48 22 65

Akuta tekniska åtgärder kväll och helg. Kontaktas vid akuta fel (fara för person eller byggnad). Felanmälan av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Anmäla felparkerat fordon?

Kontakta Q-Park på tel: 0771-969000

Fr o m 1 april 2018 är besöksparkeringar avgiftsbelagda inom beståndet i Åre. Är du intresserad av parkering- eller garageplats i våra bostadsbestånd eller har övriga frågor gällande kö-plats, priser, byten eller regler, mejla hyresadmin@cemi.se

Felanmälan Fastighetsskötsel

Cemi

Vardagar 07:00 – 16:00
Telefon 0647-48 22 65

Hemsida www.cemi.se
E-post felanmalan@cemi.se

Störningsjour

Defencia AB

Telefon: 010-510 5000 (knappval 1)

T.ex. obehöriga eller övrigt störande i huset mellan kl. 21.00–06.00.

Hyresavisering och avtalsfrågor

Cemi
Hyresadministration

Vardagar 09:30–10:30
Telefon: 08-444 60 20

hyresadmin@cemi.se

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.