Styrelse Taghus Holding AB

Styrelseordförande

Johan Ljungberg

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Hämta högupplöst bild →

Ledamot

Per-Erik Hesselberg

Född: 1944. Utbildning: Jur. kand. Stockholms Universitet. Invald i styrelsen: 1994. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal privatägda bolag samt tidigare advokat och delägare i Linklaters Advokatbyrå.

Hämta högupplöst bild →

Ledamot

Johan Thorell

Född: 1970. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Invald i styrelsen: 2012. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sagax AB, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB med flera.

Hämta högupplöst bild →

Styrelsesuppleant

Tom Ljungberg

Född: 1986. Utbildning: Studier i medie och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet. Invald: 2013. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

Ledning Tagehus

Koncernchef / VD Tagehus Holding AB

Karl Lilja

Född: 1970. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholms Universitet. Anställd: 2003. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

CFO

Hjördis Berg

Född: 1955. Utbildning: Executive MBA i internationellt företagande Uppsala Universitet, Civilekonom, Växjö Högskola. Anställd: 2008. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

Investeringsansvarig

Johan Frenckner

Född: 1977. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur. kand. Stockholm Universitet. Anställd: 2015. Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

VD T Ljungberg BV

Fredrik Waern

Född: 1960. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Anställd: 1992.
Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

Styrelse T Ljungberg BV

VD T Ljungberg BV

Fredrik Waern

Född: 1960. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Anställd: 1992.
Övriga uppdrag: Egen verksamhet.

Hämta högupplöst bild →

Ledamot

Åke Ljungberg

Född: 1947. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm.
Invald i styrelsen: 1990. Övriga uppdrag: Inga.

Hämta högupplöst bild →

Tagehus värderingar

Ömsesidig respekt, långsiktighet och nära relationer med kunder och intressenter har varit utmärkande för Tagehus sedan företaget grundades. Förhållningssättet bidrar till en ansvarstagande kultur i dialog med kunder, hyresgäster och andra intressenter.