Styrelse Taghus Holding AB

Styrelseordförande

Johan Ljungberg

Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Invald i styrelsen: 2002. Övriga uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Ledamot

Johan Thorell

Född: 1970. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Invald i styrelsen: 2012. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sagax AB, Hemsö Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB med flera.

Ledamot

Mats Lönnqvist

Född: 1954. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Invald i styrelsen: 2018. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Spendrups Bryggeriaktiebolag, Hydroscand Group AB, Loka Holding AB, Ovacon AB, Prosero Security Holding AB, 21 Grams Holding AB. Styrelseledamot i Best Transport Holding AB, Bordsjö Skogar AB, Solkompaniet Sverige AB med flera.

Ledamot

Jan – Olof Backman

Född: 1961. Utbildning: Civilingenjör från KTH och Masters of Science, Structual Engineering and Business Administration från University of Washington. Invald i styrelsen: 2018. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i 24 Storage AB. Styrelseuppdrag i Microsystemation AB, Vasakronan AB, Logent Holding AB.

Ledamot

Åke Ljungberg

Född: 1947. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm.
Invald i styrelsen: 1990. Övriga uppdrag: Inga.

Styrelsesuppleant

Tom Ljungberg

Född: 1986. Utbildning: Studier i medie och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet. Invald: 2013. Övriga uppdrag: Inga.

Ledning Tagehus

Johan Ljungberg

VD Tagehus. Född: 1972. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm. Övriga Uppdrag: Styrelseordförande Atrium Ljungberg AB med flera.

Carina Strid

CFO Tagehus. Född: 1968. Utbildning Civilekonom Stockholms Universitet. Anställd 2019. Övriga Uppdrag: Inga.

Styrelse T Ljungberg BV

Ledamot

Åke Ljungberg

Född: 1947. Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm.
Invald i styrelsen: 1990. Övriga uppdrag: Inga.

Ledamot

Kathy Dolk

Född: 1974. Utbildning: Juristexamen Maastricht University, European Law and Language Studies. Invald i styrelsen: 2019. Övriga uppdrag: egenverksamhet Amsterdam Business Support B.V., Stockholm Business Support AB, Dolk + Hepser B.V.