Tagehus logo

I segmentet Övriga kategoriseras en blandning av intressen, med och utan fastighetsanknytning, och även investeringar i fonder. Exempelvis inkluderas Medley i detta segment.

Medley är en av Sveriges ledande aktörer i bad- och friskvårdsbranschen och startade sin verksamhet 2001. Fler än 20- bad och träningsanläggningar, i ungefär lika många kommuncer, drivs idag av MEdley. I flertalet fall bedrivs verksamheten i anläggningar som ägas av kommuner, men verksamhet bedrivs även i egna lokaler.

Miniature buildings

Noterade kärninnehav är huvudsakligen en kategorisering av Tagehus investeringar i Atrium Ljungberg, John Mattson och K2A.

VD och styrelseordförande Johan Ljungberg är styrelseordförande i Atrium Ljungberg, samt styrelseledamot i John Mattson och K2A.

Longrun Capital äger en investeringsportfölj som omfattar ett tiotal minoritetsinvesteringar i onoterade bolag med digitalisering som fokus. Portföljen förvaltas av Longrun Capital AB, som är en venture capital-firma med fokus på impactinvesteringar i tidiga faser med inriktning på klimat i bolag med höga ambitioner avseende jämställdhet och mångfald. Longrun Capital avser att göra tilläggsinvesteringar i portföljbolagen enligt vad som tidigare kommunicerats. i takt med att det sker naturliga exits kommer det frigjorda kapitalet att återinvesteras baserat på Longrun Capitals ovannämnda investeringsfokus.

VD för Longrun Capital är Johan Frenckner.

Omfattar ägande och förvaltning av hyresbostäder i Åre, två hotellfastigheter; en helägd tomträttsfastighet i Stockholm och en delägd i Enköping (51 procent).

Segmentet omfattar även ett markutvecklingsprojekt i Täljö, där Tagehus har en ägarandel om 30 procent i Runö HB.

Utvecklingsprojektet beräknas omfatta byggrätter på totalt 5 000-7 000 fördelat på en lång tidsperiod.

Credentia är en bygg- och fastighetskoncern som utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner, exempelvis skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom Credentias organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra.

Credentia är verksamma i Roslagen och norra Storstockholm. Huvudkontoret är beläget i centrala Norrtälje och har även ett kontor i Sollentuna. Inom koncernen finns också dotterföretaget Roslagens Byggnadsentreprenad som bygger moderna och prisvärda små- och flerbostadshus.

Tagebad AB bedriver marknadsföring och utveckling av bad- och friskvårdsanläggningar i syfte att erhålla nya avtal med kommuner i Sverige. Genom Tagebad ägs Järfälla Nya Badanläggning och Tyresö Nya Badanläggning som bedrivit verksamhet från 2018 respektive 2012.

Hemsö och Tagebad bildade under hösten 2021 det gemensamma bolaget Hemtag. Det ägs med hälften vardera och har uppdraget att utveckla, äga och förvalta bad- och friskvårdsanläggningar. Det gemensamma bolaget erbjuder kommuner och regioner möjligheten att hyra badhus i stället för att äga dem själva. Tillsammans kan vi bidra till att fler moderna badanläggningar byggs.