Tagehus logo

Fastigheter

Omfattar ägande och förvaltning av hyresbostäder i Åre, två hotellfastigheter; en helägd tomträttsfastighet i Stockholm och en delägd i Enköping (51 procent).

Segmentet omfattar även ett markutvecklingsprojekt i Täljö, där Tagehus har en ägarandel om 30 procent i Runö HB.

Utvecklingsprojektet beräknas omfatta byggrätter på totalt 5 000-7 000 fördelat på en lång tidsperiod.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn