Tagehus logo

Longrun Capital

Longrun Capital äger en investeringsportfölj som omfattar ett tiotal minoritetsinvesteringar i onoterade bolag med digitalisering som fokus. Portföljen förvaltas av Longrun Capital AB, som är en venture capital-firma med fokus på impactinvesteringar i tidiga faser med inriktning på klimat i bolag med höga ambitioner avseende jämställdhet och mångfald. Longrun Capital avser att göra tilläggsinvesteringar i portföljbolagen enligt vad som tidigare kommunicerats. i takt med att det sker naturliga exits kommer det frigjorda kapitalet att återinvesteras baserat på Longrun Capitals ovannämnda investeringsfokus.

VD för Longrun Capital är Johan Frenckner.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn