Tagehus logo

Övriga investeringar

I segmentet Övriga kategoriseras en blandning av intressen, med och utan fastighetsanknytning, och även investeringar i fonder. Exempelvis inkluderas Medley i detta segment. Medley är en av Sveriges ledande aktörer i bad- och friskvårdsbranschen och startade sin verksamhet 2001. Fler än 20- bad och träningsanläggningar, i ungefär lika många kommuncer, drivs idag av MEdley. I […]

Noterade kärninnehav

Miniature buildings

Noterade kärninnehav är huvudsakligen en kategorisering av Tagehus investeringar i Atrium Ljungberg, John Mattson och K2A. VD och styrelseordförande Johan Ljungberg är styrelseordförande i Atrium Ljungberg, samt styrelseledamot i John Mattson och K2A.

Longrun Capital

Longrun Capital äger en investeringsportfölj som omfattar ett tiotal minoritetsinvesteringar i onoterade bolag med digitalisering som fokus. Portföljen förvaltas av Longrun Capital AB, som är en venture capital-firma med fokus på impactinvesteringar i tidiga faser med inriktning på klimat i bolag med höga ambitioner avseende jämställdhet och mångfald. Longrun Capital avser att göra tilläggsinvesteringar i […]

Fastigheter

Omfattar ägande och förvaltning av hyresbostäder i Åre, två hotellfastigheter; en helägd tomträttsfastighet i Stockholm och en delägd i Enköping (51 procent). Segmentet omfattar även ett markutvecklingsprojekt i Täljö, där Tagehus har en ägarandel om 30 procent i Runö HB. Utvecklingsprojektet beräknas omfatta byggrätter på totalt 5 000-7 000 fördelat på en lång tidsperiod.

Credentia

Credentia är en bygg- och fastighetskoncern som utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner, exempelvis skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom Credentias organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra. Credentia är verksamma i Roslagen och norra Storstockholm. Huvudkontoret är beläget i centrala Norrtälje och […]

Anläggningar inom bad- och friskvård

Tagebad AB bedriver marknadsföring och utveckling av bad- och friskvårdsanläggningar i syfte att erhålla nya avtal med kommuner i Sverige. Genom Tagebad ägs Järfälla Nya Badanläggning och Tyresö Nya Badanläggning som bedrivit verksamhet från 2018 respektive 2012. Hemsö och Tagebad bildade under hösten 2021 det gemensamma bolaget Hemtag. Det ägs med hälften vardera och har […]